Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program:

"Rok v Mateřské škole"

Motto:"Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycka prima"

Vzdělávací program zahrnuje komplexní nabídku vzdělávání pro děti od tří do šesti let s hlavním cílem:
1.    Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2.    Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3.    Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
Jinými slovy - při novém pojetí práce dle RPPV by se každá učitelka měla v jakékoli situaci, v průběhu jakékoli činnosti ptát:
1. Co se tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí?
2. S jakou morální či lidskou hodnotou se právě setkávají?
3. Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu, sebevědomí, mají možnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí?

Tématické celky a průběžné cíle
Obsah vzdělávání  je uspořádán do čtyř integrovaných bloků, jejichž součástí jsou tématické celky, formulovaných ve vztahu k dítěti, umožňujících postupné naplňování dílčích cílů v těchto pěti oblastech:

•    Dítě a jeho tělo
•    Dítě a jeho psychika
•    Dítě a ten druhý
•    Dítě a společnost
•    Dítě a svět
V tématických celcích se tyto oblasti vzájemně prolínají. Časově je neomezujeme, neboť s každou skupinou dětí je potřeba s konkrétním tématem pracovat různě dlouho. Zároveň tak můžeme snáze vycházet ze zájmu, přání a potřeb dětí, věku dětí a složení dětí ve třídě.
Tyto integrované bloky zpracují učitelky vlastním tvůrčím způsobem do témat v třídních programech. Podmínkou při zpracovávání tématických celků je soulad se ŠVP a rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

Tématické celky:

1. Barevný podzim
obrazek-04.jpg
2.Zima, zima ,zimička

3. Jaro v MŠ

4. Těšíme se na prázdniny

 

zpět