Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie školy

 V naší mateřské škole chceme vytvořit prostředí, které bude pro děti zdrojem jejich úspěšnosti a spokojenosti.Samotný obsah vzdělání bude vycházet ze života dětí a z prostředí ve kterém vyrůstají.Smyslem bude provázení dětí prvními roky jejich života mimo rodinu, pomoci jim porozumět sobě i světu, orientovat se v životě i v prostředí, které je obklopuje a smysluplně se v něm pohybovat.Obsahem vzdělání bude vše, co dítě obklopuje, co je pro dítě potřebné a užitečné.Vzdělání bude zasahovat celou dětskou osobnost, bude dětem přinášet nejenom zkušenosti a poznatky, ale také rozvíjet jejich tvořivost,fantazii, bude jim umožňovat získávat praktické dovednosti, rozvíjet fyzické a psychické schopnosti, učit je vnímat základní lidské, morální a společenské hodnoty a tyto hodnoty přijímat ,umožní dětem vytvářet a zaujímat postoje k sobě i svému okolí a učit je žít ve společenství s ostatními. Klíčový  bude  princip vlastního objevování poznatků samostatným dítětem.
Škola bude vycházet ve své koncepci z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy, založeném na individuálním přístupu k dítěti v podmínkách, které vytváří heterogenita skupin a partnerská spolupráce s rodinou.
Výsledkem bude samostatný, zdravě sebevědomý, citově vyzrálý a vyrovnaný, tvůrčí jedinec, schopný spolupráce a komunikace cestou přirozené výchovy a vzdělávání.
Náš projekt s názvem „Rok v Mateřské škole“ vytváříme dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

„Jaro, léto, podzim, zima , ve školce je vždycky prima“

Školní řád

 

zpět