Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

16. 5. 2024

 

 

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket, 357 33
 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

 

ČJ. 156/2024

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou přijati k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Loket pro školní rok 2024/2025 uchazeči s tímto registračním číslem:         

                                    

MŠ Sportovní:  od 01. 09. 2024:   

3/2024            

4/2024                                                            

9/2024                                       

29/2024                                                                    

31/2024  
                                                        

MŠ Tyršovo:    od 01. 09. 2024:  

1/2024                                                                                               

2/2024                                                               

6/2024

13/2024       

16/2024

17/2024

20/2024       

21/2024
 

MŠ Sportovní:

Od 07. 09. 2024 : 26/2024

Od 01. 10. 2024 : 15/2024

Od 01. 11. 2024 : 12/2024

Od 11. 11. 2024 : 11/2024

Od 01. 01. 2025 : 28/2024

Od 01. 02. 2025: 7/2024

Od 01. 03. 2025: 23/2024
 

MŠ Tyršovo:

 Od 03. 09. 2024 : 8/2024

Od 09. 09. 2024 : 30/2024

Od 21. 10. 2024 : 10/2024

Od 02. 06. 2024 : 5/2024

Od 01. 07. 2025 : 25/2024

Od 29. 07. 2025 : 14/2024

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 16. 05. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy.
Dále bylo také zveřejněno dne 16. 05. 2024 na webových stránkách školy.

                                   Jana Koudelková, ředitelka MŠ Loket