Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro školní rok 2023/2024

7. 9. 2022

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket

Informace pro rodiče (1. 9. 2023)

 

Provoz MŠ:

06.00  - 16.00 hod.

 

 06.00 – 08.00 hod. – příchod dětí

 

            Příchod dětí do mateřské školy je od 6.00 do 8.00 hodin. Pozdější

příchod pouze ve výjimečných případech s tím, že bude nahlášen

telefonicky do 8.00 hodin.

 

           MŠ Tyršovo:    352 684 022

           MŠ Sportovní: 352 684 079

 

Rodiče jsou povinni předat osobně své dítě učitelce (v MŠ Tyršovo nesmí jít dítě samo ze šatny do prvního patra do třídy)

 

 11.45 – 12.00 hod. – možnost odvést si dítě po obědě (při nahlášení této

                          skutečnosti ráno  v MŠ – dítě dostane odpolední svačinu s sebou)

 

14.30 – 16.00 hod. -  rozcházení dětí (16.00 hod. se budova zamyká)

 

Dítě z MŠ může vyzvednout pouze rodič, nebo osoba uvedená v Evidenčním listu dítěte. Pokud to bude někdo jiný, je nutné toto sdělit učitelce a písemně doložit

 

 

Poplatky:

 

1 000,- Kč – jistina – splatná před nástupem dítěte do MŠ (vratná při ukončení

                      doch. do MŠ)

   400,- Kč – úplata  – každý měsíc (v červenci a srpnu pouze při docházce dítěte

                     do MŠ,  v červenci snížená o poměrnou část z důvodu uzavření

                     provozu)

  • pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci), i v případě odkladu školní docházky je předškolní vzdělávání bezplatné (neplatí úplatu, pouze stravné)

    53,- Kč – denní stravné: svačina, oběd, přesnídávka (pitný režim k dispozici

                     dětem po celý den  –   čaj, voda, svačiny a přesnídávky jsou včetně

                     ovoce nebo čerstvé zeleniny)

 

    56,- Kč – denní stravné pro děti s odkladem školní docházky

 

Preferujeme placení stravného přes účet – e-mailem Vám bude do 10. dne v měsíci doručena částka za předchozí měsíc za stravné a úplatu, je nutné dodržet splatnost!! – do 20. dne v měsíci, nezapomeňte na VARIABILNÍ SYMBOL!

Možnost i placení v hotovosti – pouze ve dnech vypsaných vedoucí stravování. Termín je vždy dopředu zveřejněn na nástěnkách v MŠ.

Opakované neplacení úplaty a stravného v řádném termínu je důvodem k ukončení předškolního vzdělávání.

 

Veškeré změny v osobních údajích (telefonní číslo, bydliště aj.) je nutné vždy nahlásit učitelce.

 

Dítě do MŠ potřebuje:

  • vhodné oblečení do třídy a na pobyt venku
  • kompletní náhradní oblečení do třídy (polití, promočení sněhem aj.)
  • bačkory – ne pantofle! – bezpečnost při chůzi po schodech
  • každý týden čisté pyžamo (děti předškolního věku ne)
  • 1x za měsíc jedno balení papírových kapesníků + 1x za pololetí jedno balení vlhčeného toaletního papíru vhodného pro spláchnutí do WC (v MŠ Sportovní to stejné na začátku školního roku, o další Vás podle potřeby opět požádáme
    na nástěnce ve školce)
  • pláštěnku (holínky jen podle počasí)
  • všechny věci! (i obuv)  musí  mít hlavně ml. děti  PODEPSANÉ !! (nejmladší děti si je nepoznají a často mají děti oblečení stejné)

 

 

Co by vaše dítě mělo zvládat před nástupem do mateřské školy

– znát své jméno
– umět si říci co chce nebo potřebuje
– spolupracovat při oblékání a svlékání
– umět nazouvat a vyzouvat obuv
– vysmrkat se a používat kapesník
– držet lžíci a umět se najíst
– při jídle sedět u stolu
– umět pít z hrnečku
– používat toaletu (pleny nejsou přípustné)
– umět si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
– ujít kratší vzdálenost během pobytu venku                                             

 

 

 

 

 

 

Kontakty do MŠ:

 

e-mail: msloket@seznam.cz

              h.petricakova@seznam.cz – vedoucí stravování Hana Petričáková

 

Tel: MŠ Sportovní:                                         352 684 079

        MŠ Sportovní, vedoucí stravování:   352 684 079

        MŠ Tyršovo:                                            352 684 022