Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uzavření MŠ v době vánočních svátků

16. 11. 2022

            

 

 

                   Mateřská škola Loket, okres Sokolov

 

 

                        O z n á m e n í      r o d i č ů m

 

 

  U z a v ř e n í    p r o v o z u     m a t e ř s k é    š k o l y    

 

v    d o b ě    v á n o č n í ch   s v á t k ů

 

 

 

Po projednání se zřizovatelem /R545/29/2022/ budou obě

 

mateřské školy uzavřeny v době

 

od 23. 12. 2022  do  31. 12. 2022.

 

 

Provoz bude zahájen v pondělí 2. ledna 2023.

 

 

                                                          

                                                                            Jana Koudelková

                                                                            řed. školy