Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2023/24

10. 5. 2023

Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket, 357 33

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

 

ČJ. 113/2023

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou přijati k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Loket pro školní rok 2023/2024 uchazeči s tímto registračním číslem:                                               

MŠ Sportovní:                         MŠ Tyršovo:

 2/2023                                                           8/2023     

 4/2023                                                          13/2023

5/2023                                                           14/2023

11/2023                                                          16/2023                                                               

15/2023                                                          17/2023

20/2023                                                          18/2023                                 

26/2023                                                          19/2023            

                                                                        21/2023

                                                                        22/2023

                                                                        23/2023

                                                                        28/2023

                                                                        29/2023

                                                                        30/2023

                                                                        31/2023

                                                                                                                                                                                                                              

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 05. 2023 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 10. 05. 2023 na webových stránkách školy.                                                                    

                                                                             Jana Koudelková,
                                                     ředitelka MŠ Loket